Zarząd Stowarzyszenia Chór Mieszany CANTICUM IUBILAEUM przy Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej wybrany na kadencję 2017 -2022.

  • Prezes: Krzysztof Młynarczyk 

  • Wiceprezes: Alina Szewczyk 

  • Skarbnik: Marcin Włodarczyk 

  • Sekretarz: Andrzej Kazana 

  • Członek: Marek Michalik 

  • Członek: Maria Wojtas