Chór Canticum Iubilaeum
Najbliższy występ:

Chór wystąpi
    2017-05-28
w miejscowości
    Sanktuarium w Tyliczu

28 maja g. 9:00 i 11:15 - oprawa mszy ??w. i koncert pie??ni Maryjnych w Sanktuarium w Tyliczu.