Chór Canticum Iubilaeum
Najbliższy występ:

Chór wystąpi
    2017-11-11
w miejscowości
    Bazylika Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej

11 listopada 2017 r. - Koncert pie??ni patriotycznych i msza ??w. Bazylika MBB w Limanowej godz. 11:30