Chór Canticum Iubilaeum
Najbliższy występ:

Chór wystąpi
    2014-04-26
w miejscowości
    Stara Wie??

??lub naszej kole??anki Doroty Liszki - Stara Wie?? godz.14:00