Chór Canticum Iubilaeum
Najbliższy występ:

Chór wystąpi
    2018-01-02
w miejscowości
    Jasna G??ra

02.01.2018 r. - Jasna G??ra - Dzi?kczynna Msza ??w. za 20 lat dzia??alno??ci ch??ru oraz koncert Kol?d i Pastora??ek Pok??on Jezusowi, udzia?? w Apelu Jasnog??rskim.