Chór Canticum Iubilaeum
Najbliższy występ:

Chór wystąpi
    2018-04-08
w miejscowości
    Sanktuarium Mi??osierdzia Bo??ego w ?agiewnikach

8 kwietnia 2018 ?? 16:00 Sanktuarium Mi??osierdzia Bo??ego w ?agiewnikach ?? Msza ??w. z okazji ??wi?ta Mi??osierdzia Bo??ego