Chór Canticum Iubilaeum
Najbliższy występ:

Chór wystąpi
    2014-04-27
w miejscowości
    Sanktuarium Mi??osierdzia Bo??ego w ?agiewnikach

Uroczysta Msza ??w. w dniu kanonizacji B??. Jana Paw??a II w Niedziel? Mi??osierdzia - godz. 16:30 Sanktuarium Mi??osierdzia Bo??ego w ?agiewnikach