Chór Canticum Iubilaeum
Najbliższy występ:

Chór wystąpi
    2018-09-16
w miejscowości
    Msza ??wi?ta Plac Koronacyjny w Limanowej

16 wrze??nia 2018 r. niedziela godz. 11:00 Plac Koronacyjny przy Bazylice MBB w Limanowej - Msza ??wi?ta - Centralna Uroczysto??? Odpustowa pod przewodnictwem Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Je??a.