Chór Canticum Iubilaeum
Najbliższy występ:

Chór wystąpi
    2019-07-12
w miejscowości
    Lw??w

12-14 lipca 2019 r. wyjazd do Lwowa