Chór Canticum Iubilaeum
Najbliższy występ:

Chór wystąpi
    2019-09-15
w miejscowości
    Bazylika MBB w Limanowej

15 ?? 22 wrze??nia 2019 r. odpust parafialny