Chór Canticum Iubilaeum
Najbliższy występ:

Chór wystąpi
    2014-06-13
w miejscowości
    Krak??w - Ko??ci???? pw. Piotra i Paw??a

13 czerwca 2014 (pi?tek) - udzia?? ch??ru V Krakowskim Mi?dzynarodowym Festiwalu Ch??r??w CRACOVIA CANTANS - Krak??w - Ko??ci???? pw. Piotra i Paw??a
Zobacz folder

Mi?dzynarodowy festiwal Ch??r??w CRACOVIA CANTANS