Chór Canticum Iubilaeum
Najbliższy występ:

Chór wystąpi
    2014-06-14
w miejscowości
    Stary S?cz

14 czerwca 2014 (sobota) - udzia?? ch??ru w Diecezjalnym Dzi?kczynieniu za kanonizacj? ??w. Jana Paw??a II - oprawa muzyczna mszy ??w. o godz. 11:00 wraz z Ch??opi?cym Ch??rem Katedralnym Pueri Cantores Tarnovienses ,Dziewcz?cym Katedralnym Ch??rem Puellae Orantes oraz Orkiestr? Reprezentacyjn? Stra??y Granicznej.

Dzi?kczynienie za kanonizacj? Jana Paw??a II