Chór Canticum Iubilaeum
Najbliższy występ:

Chór wystąpi
    2014-09-27
w miejscowości
    Szyk

27 wrze??nia (sobota) 13:30 ?? oprawa uroczysto??ci ??lubnej w Szyku k/Limanowej