Chór Canticum Iubilaeum
Najbliższy występ:

Chór wystąpi
    2014-10-16
w miejscowości
    Bazylika MB Bolesnej w Limanowej

16 pa??dziernika (czwartek) 11:00 ?? Bazylika MB Bolesnej ?? 90-lecie Zespo??u Szk???? Technicznych i Og??lnokszta??c?cych w Limanowej