Chór Canticum Iubilaeum
Najbliższy występ:

Chór wystąpi
    2014-11-23
w miejscowości
    

23 listopada (niedziela) ?? VIII Zag??rza??skie Spotkanie Ch??r??w