Chór Canticum Iubilaeum
Najbliższy występ:

Chór wystąpi
    2015-04-12
w miejscowości
    Sanktuarium Bo??ego Mi??osierdzia w ?agiewnikach

Uroczysta Msza ??wi?ta w dniu odpustu w ??wiatowym Centrum Mi??osierdzia Bo??ego godz 16:30
Foto