Chór Canticum Iubilaeum
Najbliższy występ:

Chór wystąpi
    2015-09-11
w miejscowości
    Archikatedra w Gda??sku - Oliwie

11 wrze??nia 2015 (pi?tek) godz. 18:00 - Archikatedra w Gda??sku - Oliwie