Chór Canticum Iubilaeum
Najbliższy występ:

Chór wystąpi
    2015-09-12
w miejscowości
    Ko??ci???? ??w. M. Magdaleny w Strzepczu na Kaszubach

12 wrze??nia 2015 (sobota) godz. 12:45 - Ko??ci???? ??w. Marii Magdaleny w Strzepczu na Kaszubach - wyst?p konkursowy