Chór Canticum Iubilaeum
Najbliższy występ:

Chór wystąpi
    2015-09-13
w miejscowości
    Ko??ci???? ??w. Antoniego w Gdyni

13 wrze??nia 2015 (niedziela) godz. 13:00 - Ko??ci???? ??w. Antoniego w Gdyni