Chór Canticum Iubilaeum
Najbliższy występ:

Chór wystąpi
    2015-09-20
w miejscowości
    Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej

20 wrze??nia 2015 r. niedziela godz. 11:00 - Centralna Uroczysto??? Odpustowa w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej