Chór Canticum Iubilaeum
Najbliższy występ:

Chór wystąpi
    2015-09-21
w miejscowości
    Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej

21 wrze??nia 2015 r. poniedzia??ek godz. 17:30 - Msza ??w. z okazji odpustu w parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej