Chór Canticum Iubilaeum
Najbliższy występ:

Chór wystąpi
    2015-12-26
w miejscowości
    Bazylika MBB w Limanowej

26 grudnia (??w. Szczepana) - 9:00 - oprawa mszy ??w w bazylice limanowskiej