Chór Canticum Iubilaeum
Najbliższy występ:

Chór wystąpi
    2014-03-16
w miejscowości
    Bazylika Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej

16 marca 2014 r. godz. 10:30 - Bazylika Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej Msza ??w. o zdrowie i Bo??e B??ogos??awie??stwo dla Ks. Pra??ata J??zefa Por?by - Honorowego Cz??onka Ch??ru Mieszanego CANTICUM IUBILAEUM z okazji imienin.