Chór Canticum Iubilaeum
Najbliższy występ:

Chór wystąpi
    2015-12-27
w miejscowości
    Ko??ciele pw. Matki Bo??ej Fatimskiej w Krakowie

27 grudnia 2015 r. g. 16:00 Koncert Kol?d w Ko??ciele pw. Matki Bo??ej Fatimskiej w Krakowie - P??asz??w Ma??y 11

Foto