Chór Canticum Iubilaeum
Najbliższy występ:

Chór wystąpi
    2016-01-09
w miejscowości
    Tychy

9 stycznia 2016 r. - udzia?? w XXV Tyskich Wieczorach Kol?dowych