Chór Canticum Iubilaeum
Najbliższy występ:

Chór wystąpi
    2016-03-18
w miejscowości
    Bazylika MB Bolesnej w Limanowej

18 marca 2016 r. (pi?tek) - godz. 16:00 - Bazylika MB Bolesnej w Limanowej - msza ??w. z okazji imienin Ks. Pra??ata J??zefa Por?by oraz z okazji odpustu parafialnego