Chór Canticum Iubilaeum
Najbliższy występ:

Chór wystąpi
    2016-04-03
w miejscowości
    Sanktuarium Mi??osierdzia Bo??ego w ?agiewnikach

3 kwietnia 2016 r. (Niedziela Mi??osierdzia) - godz. 16:00 - oprawa mszy ??w. odpustowej w Sanktuarium Mi??osierdzia Bo??ego w ?agiewnikach