Chór Canticum Iubilaeum
Najbliższy występ:

Chór wystąpi
    2016-09-03
w miejscowości
    Bazylika Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej

3 wrze??nia 2016 r godz. 13:00 - ??lub c??rki dyrygenta w Bazylice MBB w Limanowej