Chór Canticum Iubilaeum
Najbliższy występ:

Chór wystąpi
    2016-09-17
w miejscowości
    Tymbark

17 wrze??nia 2016 r. godz. 17:00 - ??lub w Tymbarku