Chór Canticum Iubilaeum
Najbliższy występ:

Chór wystąpi
    2017-01-09
w miejscowości
    Ko??ci???? Ewangelicko ?? Augsburski w Tychach

9 stycznia 2017 r. godz. 18:00 - Koncert kol?d w ramach XXVI Tyskich Wieczor??w Kol?dowych w Ko??ciele Ewangelicko ?? Augsburskim Aposto????w Piotra i Paw??a w Tychach