Chór Canticum Iubilaeum
Najbliższy występ:

Chór wystąpi
    2017-02-19
w miejscowości
    Bazylika Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej

19 lutego 2017 r. g. 12:00 - oprawa mszy ??w. w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej z okazji rocznicy ??lubu Pa??stwa Z. i S. Pietryg??w