Chór Canticum Iubilaeum
Najbliższy występ:

Chór wystąpi
    2017-04-23
w miejscowości
     Sanktuarium Bo??ego Mi??osierdzia w ?agiewnikach

23.04. 2017 r. godz. 16:00 - Msza ??w. w Sanktuarium Bo??ego Mi??osierdzia w ?agiewnikach